top of page

VILLKOR

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

Webbplatsens ägare, erbjudandet och bindningen av Villkor

 

Nordic milsim och denna webbplats ägs och drivs av WEC Action Center AB. Dessa villkor anger villkoren under vilka du får använda vår webbplats och tjänster som erbjuds av oss. Genom att gå in på eller använda webbplatsen för vår tjänst godkänner du att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor.

 

Vem kan använda vår webbplats; vad är kraven för att skapa ett konto

 

För att kunna använda vår webbplats och/eller ta emot våra tjänster måste du vara minst 18 år gammal eller myndig i din jurisdiktion och ha den juridiska auktoriteten, rätten och friheten att ingå dessa villkor som en bindande överenskommelse. Du får inte använda denna webbplats och/eller ta emot tjänster om det är förbjudet i ditt land eller enligt någon lag eller förordning som är tillämplig på dig.

 

Viktiga kommersiella villkor som erbjuds kunder

 

När du köper en vara godkänner du att: (i) du är ansvarig för att läsa hela artikellistan innan du åtar dig att köpa den: (ii) du ingår ett juridiskt bindande avtal om att köpa en vara när du förbinder dig att köpa en vara och du slutför betalningsprocessen för utcheckning.

Priserna vi tar för att använda våra tjänster / för våra produkter finns listade på hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser för produkter som visas när som helst och att korrigera prissättningsfel som kan uppstå av misstag. Ytterligare information om priser och moms finns på betalningssidan. "Avgiften för tjänsterna och alla andra avgifter som du kan ådra dig i samband med din användning av tjänsten, såsom skatter och eventuella transaktionsavgifter, kommer att debiteras på månadsbasis till din betalningsmetod om du valt en abonemangstjäsnt.

 

Return and refund policy


For any undamaged product, simply return it with its included accessories and packaging along with the original receipt (or gift receipt) within 14 days of the date you receive the product, and we will exchange it or offer a refund based upon the original payment method. In addition, please note the following: (i) Products can be returned only in the country in which they were originally purchased; and (ii) the following products are not eligible for return: Food, beverages, used products. and tickets to events- unless the event has been cancled.

 

Retur- och återbetalningspolicy

 

Vi kan, utan föregående meddelande, ändra tjänsterna; sluta tillhandahålla tjänsterna eller några funktioner i de tjänster vi erbjuder; eller skapa gränser för tjänsterna. Vi kan permanent eller tillfälligt avsluta eller stänga av tillgången till tjänsterna utan förvarning och ansvar oavsett anledning eller utan anledning.

 

Garanti & ansvar för tjänster och produkter

 

När vi får ett giltigt garantianspråk för en produkt som köpts från oss, kommer vi antingen att reparera den relevanta defekten eller byta ut produkten. Om vi ​​inte kan reparera eller byta ut produkten inom rimlig tid, kommer kunden att ha rätt till full återbetalning vid omgående retur av produkten till oss. Vi kommer att betala för leverans av reparerade eller utbytta produkter till kund och kunden kommer att ansvara för returfrakten av produkten till oss.

 

Ägande av immateriella rättigheter, upphovsrätter och logotyper

 

Tjänsten och allt material däri eller överfört därigenom, inklusive, utan begränsning, programvara, bilder, text, grafik, logotyper, patent, varumärken, tjänstemärken, upphovsrätter, fotografier, ljud, videor, musik och alla immateriella rättigheter relaterade till dem, är WEC Action Center AB:s exklusiva egendom. Förutom vad som uttryckligen anges häri, ska ingenting i dessa villkor anses skapa en licens i eller under sådana immateriella rättigheter, och du samtycker till att inte sälja, licensiera, hyra ut, modifiera, distribuera, kopiera, reproducera, överföra, offentligt visa, offentligt framföra, publicera, anpassa, redigera eller skapa härledda verk därav.

Du är införstådd och samtycker till att genom att ladda upp innehåll (inklusive, men inte begränsat till design, bilder, animationer, videor, ljudfiler, typsnitt, logotyper, illustrationer, kompositioner, konstverk, gränssnitt, text och litterära verk) på alla sätt till webbplatsen bekräftar du att du äger alla relevanta rättigheter eller har fått lämplig licens för att ladda upp/överföra/skicka innehållet. Du samtycker och samtycker till att det uppladdade/överförda innehållet kan visas offentligt på webbplatsen.

 

Rätt att stänga av eller avsluta användarkontot

 

Vi kan permanent eller tillfälligt avsluta eller avbryta din åtkomst till tjänsten utan förvarning och ansvar av någon anledning, inklusive om du i vår egen beslutsamhet bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller någon tillämplig lag eller förordning. Du kan när som helst avbryta användningen och begära att avsluta ditt konto och/eller tjänster. Oavsett vad som sägs i det föregående, med avseende på automatiskt förnyade prenumerationer på betaltjänster, kommer sådana prenumerationer att avbrytas först efter utgången av respektive period för vilken du redan har betalat.

Rätt att stänga av eller avsluta användarkontot

 

Du samtycker till att hålla WEC Action Center AB skadeslös från alla krav, förluster, ansvar, anspråk eller utgifter (inklusive juridiska arvoden), som ställs mot dem av tredje part på grund av, eller härrörande från eller i samband med din användning av webbplatsen eller någon av de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

 

Ansvarsbegränsning


I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag ska WEC Action Center AB inte under några omständigheter hållas ansvarigt för några indirekta, bestraffande, tillfälliga, speciella, följdskador eller exemplariska skador, inklusive men inte begränsat till, skadestånd för utebliven vinst, god vilja, användning, data eller andra immateriella förluster som härrör från eller relaterade till användningen av eller oförmågan att använda tjänsten.
I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, tar WEC Action Center AB inget ansvar eller skyldighet för eventuella (i) fel, misstag eller felaktigheter i innehållet; (ii) personskada eller egendomsskada, av vilken karaktär som helst, till följd av din tillgång till eller användning av vår tjänst; och (iii) all obehörig åtkomst till eller användning av våra säkra servrar och/eller all personlig information som lagras däri. WEC Action Center AB ska inte hållas direkt skyldig till bedrägerier av medlemmar i mellan men kommer påstå den drabbade parten med information vi samlat om den utsättande parten.

 

Rätt att ändra och modifiera villkoren

 

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor från tid till annan efter eget gottfinnande. Därför bör du granska denna sida med jämna mellanrum. När vi ändrar villkoren på ett väsentligt sätt kommer vi att meddela dig att väsentliga ändringar har gjorts i villkoren. Din fortsatta användning av webbplatsen eller vår tjänst efter en sådan ändring innebär att du accepterar de nya villkoren. Om du inte godkänner någon av dessa villkor eller någon framtida version av villkoren, använd inte eller gå in på (eller fortsätt att komma åt) webbplatsen eller tjänsten.

 

Reklammeddelanden och innehåll

 

Du samtycker till att då och då ta emot reklammeddelanden och material från oss, via post, e-post eller något annat kontaktformulär som du kan ge oss (inklusive ditt telefonnummer för samtal eller textmeddelanden). Om du inte vill få sådant reklammaterial eller meddelanden – meddela oss bara när som helst.

 

Företräde av lag och tvistlösning

 

Dessa villkor, de rättigheter och gottgörelser som tillhandahålls häri, och alla anspråk och tvister relaterade till detta och/eller tjänsterna, ska regleras av, tolkas under och tillämpas i alla avseenden enbart och exklusivt i enlighet med Sveriges interna lagar. , utan respekt för dess lagkonfliktprinciper. Alla sådana anspråk och tvister ska tas in, och du samtycker härmed till att de avgörs exklusivt av en domstol med behörig jurisdiktion i Stockholm. Tillämpningen av FN:s konvention om avtal för internationell försäljning av varor är härmed uttryckligen utesluten.

 

Kundsupportinformation och kontaktinformation

WEC Action Center AB har en skyldighet att svara på dina frågor och ge kundsupport inom 10 arbetsdagar.

Avsättningar

Genom att skapa ett användarkonto på Nordic Milsims hemsida blir din profil offentlig och den offentligt synlig för andra. Din offentliga aktivitet (som inlägg eller kommentarer) kommer att vara synlig för andra besökare på webbplatsen.

Användare av webbplatsen kan alltid välja bort och lämna communityn, och när du gör det kommer en sådan användares profil inte att vara offentligt synlig. Naturligtvis kommer användaren i sådana fall inte att kunna använda communityfunktionerna (t.ex. gilla, kommentera eller skriva inlägg)

Terms and Conditions: Om oss
bottom of page