top of page
Nordic Milsim | About Us | Airsoft

OM

Color logo - no background_edited_edited.png

början av 2020 så gick tre aktiva airsoftspelare ihop med målbilden av att få fler att upptäcka den fantastiska världen av airsoft. Detta under mantrat av att "ta tillbaka airsoften till huvudstaden"

Efter en tid så utvecklades spelen snabbt från att bara handla om att skjuta plastkulor på varandra till att vara något mer. Utgångspunkten var alltid att försöka komma verkligheten så nära som möjligt och med det också utmana dig som deltagare till att pressa dina personliga gränser. Vi skapar detta i en helt unik upplevelse. Spelen utformar sig därför till "mil-sim"-scenen eller military simulation. Samtidigt utvecklar vi spelen för dig både på och utanför spelplanen. Nordic Milsims mantra är;

"Ge milsimspelare en upplevelse så nära verkligheten som möjligt, utan att göra det omständligt."

I

Fästpunkt 1
Nordic Milsim | Airsoft | SE

För det handlar om mer än bara airsoft

En känsla av gemenskap och sammanhang är otroligt viktigt för att vi människor ska må bra på ett mentalt plan. Vi behöver alla en närhet och kontakt med andra individer- och i det moderna samhället där allt mer av det sociala utbytet sker via en skärm så riskerar vi att förbise den stora betydelse kontakten med andra människor, öga mot öga, har för vår psykiska hälsa.

Vidare så upplever vi på Nordic Milsim att detta även fått negativa effekter på våra kroppars fysiska mående, när vi blivit allt mer stillasittande samtidigt som samhällets normativa krav på våra kroppars utseende, förmedlar en känsla av att träning och fysik aktivitet inte är förknippat med glädje, utan istället något som ska vara tråkigt och jobbigt. Att det är nästintill omöjligt att leva hälsosamt utan att offra tid och glädje.


Vi menar det motsatta, och Nordic Milsim erbjuder dig aktiviteter som inte bara främjar gemenskapen och det sociala samspelet, i ett samhälle där den psykiska ohälsan blir allt mer utbredd. Vi erbjuder även aktiviteter där du inte bara kan träffa nya vänner, utan likaså utmana dig själv fysiskt. Det bästa är inte bara att du kombinerar två livsavgörande faktorer för din fysiska och psykiska hälsa- du gör det även genom att kombinera allt under parollen glädje.

bottom of page