top of page
DSC07681_edited.jpg

REGLER

MINIMILSIM (+)

REGELBOK

Airsoftspel bygger på att spelarna följer det gemensamma regelverk som spelen bygger på. Reglerna är framtagna för att skapa en balans mellan allt som spelen innehåller från vapenklasser till utrustning. Vidare så är reglerna viktiga för att airsoftspel ska kunna bedrivas på ett säkert sätt samtidigt som alla ska kunna få en fantastisk upplevelse!

Nedan finns Nordic Milsims regelbok uppdelat i sektioner. Regelboken går även att ladda ned som PDF.

OBS: PDF EJ UPPDATERAD FÖR 2024 ÅRS REGELBOK. LÄS GENOM HEMSIDAN NEDAN.

REGELBOK
Generella Regler

Generella Regler

Black logo - no background.png

1: Nordic Milsim ansvarar ej för skador på person och egendom som inte arrangören direkt gjort sig ansvarig för. Deltagare i event arrangerade av Nordic Milsim ansvarar för sin egen handling samt att skydda sig själv under hela eventet.

2: Alla Nordic Milsim event tillåter endast BIO-kulor.

3: Skyddsglasögon måste vara i minst klassning EN 167:2001

 3:1 Skyddglasögon i typen mesh används på egen risk och spelare som använder denna typ av                       skyddsutrustning för ögonen tar eget ansvar för sin egen säkerhet.

4: Skyddsglasögon får aldrig tas av i spelområdet om inte direkt godkänt av arrangör på plats.

5: Nordic Milsim uppmuntrar spelare att använda övrig skyddsutrustning så som ansikts-, tand- och hörselskydd. Detta är inget krav, dock följer detta i enlighet mot punkt 1 (spelarens egna ansvar att skydda sig själv).

 

6: Vid säkerhetszonen/safe zone

 6:1 Inga magasin vara placerade i något vapen, detta gäller alla vapen.

 6:2 Inga kulor finnas i loppet på vapnet.

 6:3 Inga vapen får torrskjutas.

 6:4 Undantag för dessa regler gäller vid kronografstation, dock endast efter godkännande av arrangör, eller vid specifikt angivit område samt riktning.

 

7: Spelare behöver alltid ha med sig en träffmarkör/träffduk.

 7:1 Minsta godkända storlek är 30x30cm

 7:2 Godkända färger: Orange, Rosa, High vis

8: 18-års åldersgräns gäller vid alla Nordic Milsim events.

9: Spelare får endast använda sig av Airsoftvapen (soft air guns), andra typer av luftvapen, startpistoler mm. Som eventuellt konverterats om eller dyl. är inte tillåtna.

10: Svensk lag gäller.

Vid Regelbrott

Vid Regelbrott

Nordic Milsim | Airsoft | SE

1: Regelbrott definieras i olika allvarlighetsgrad beroende på regelbrottets natur i relation till säkerhet, vårdslöshet, förstörelse samt negativ påverkan på andra spelares upplevelse av eventet.

 

2: Arrangör har full rätt att i egen bedömning utdela varningar.

 

3: Arrangör har full rätt att tillsammans med annan arrangör i en sammanvägd bedömning avvisa en spelare ifrån eventet utan ersättning.

 

4: Arrangör har full rätt att tillsammans med annan arrangör i en sammanvägd bedömning stänga av en spelare ifrån framtida event arrangerade av Nordic Milsim.

 

1:1: Exempel på regelbrott där varning utdelas (OBS. nedan givna exempel omfattar inte alla regelbrott och ska vidare inte ses som en direkt påföljd. Arrangör har rätt att anamma en kraftfullare påföljd beroende på regelbrottets natur, kontext och intention).

 • Bristfällig träfftagning.

 • Nedvärderande ordalag om andra deltagare.

1:2: Exempel på regelbrott som kan leda till avvisande:

 • Bristande säkerhetsrutiner kring sitt airsoftvapen.

 • Förstörelse av spelrekvisita.

 • Förstörelse av spelupplevelse för andra deltagare.

 • Förträning av alkohol under förbjudna tidsangivelser.

 

5: All förstörelse av mark & egendom samt lagbrott polisanmäls.

Beteende

Beteende

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Vi uppmuntrar alla till gott uppförande, i slutändan är vi där för att ha roligt. Men skulle någon mot all förmodan uppmärksamma dåligt beteende hos en annan spelare så ta kontakt med arrangör. Vi vill inte på något sätt se spelare i argumentationer eller konflikter med varandra och båda parter räknas som lika ansvariga om detta uppstår, oavsett vem som startade.

 

1:2: Exempel på oacceptabelt uppförande:

-Nedvärderande ordalag om andra deltagare

-Påpekande om dålig träfftagning mot andra spelare- Detta framförs till arrangör.

-Allmänt tjafs och bråk med andra spelare

 

2: Spelare får inte handla på något sätt som spelar mot motspelares goda tro.

 2:2 Exempel på handlingar

 -Framstå som en utslagen spelare för att vinna en taktisk fördel.

GENERELLA REGLER
VID REGELBROTT
BETEENDE
Roller & Befattningar
Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

Roller & Bafattningar är frivillga under minimilsim & minimilsim+

Träfftagande

Träfftagande

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Allt som sitter/hör ihop med din kropp är träffyta

 1:1 Exempel på träffyta

 -Bonnie- kepsskärm

 -GoPro (eller annan kamera)

 -Ryggsäck

 -Vapen

 -Etc.

 

2: Vid osäkerhet om du blivit träffad så räknas du som träffad.

 

3: Vådabesjuktning/friendly fire räknas!

 

4: Rikoschetter

 4:1 är du obestridligt säker på att en kula träffat något annat innan dig så räknas det inte som en träff förutom vid  följande undantag:

 • Om kulan träffat en kamrat först

 • Om kulan träffat ett mindre buskage först. (Träffar kulan ett träd så räknas det inte, blir du träffad genom en buske så räknas den).

 • Om kulan kommer ifrån en granat eller något annat som ska simulera en explosion.

 • Om du på något sätt är osäker.

 

3: Vid träff

 3:1 Ropa högt och tydligt ”Träff!” och/eller ”Hit!”.

 3:2 Sträck upp armen över huvudet och vinka.

 3:3 Ta på dig din träffmarkör/träffduk.

 3:4 Försök att undvika att störa en eventuellt pågående strid. Ex. Sätta sig/lägga sig ner.

 

4: Som utskjuten får du inte kommunicera på något sätt (tal, radio, handsignaler etc.) annat än att ropa ”medic” och/eller ”sjukvårdare”

 

5: Utblödning/Bleedout

 5:1 Obligatorisk i  5 minuter.

 5:2 Utblödning räknas som avslutad om en sjukvårdprocess inte börjat inom minuter. Varpå du måste återvända  till en respawnplats.

 5:3 Har du flyttat på dig ifrån din utslagna position så räknas det som att du valt att avsluta din utblödningsperiod och kan inte längre heals.

  5:3:1 Undantag gäller om en annan spelare flyttat dig eller om du flyttat dig för att inte störa en pågående strid (det sista får inte användas för att vinna en egen taktisk fördel).

Sjukvårdare

Sjukvårdare

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Alla spelare räknas som sjukvårdare och kan hela alla andra medspelare, dock inte sig själva.

 

2: Hel av annan spelare görs genom att linda den utskjutna spelarens sjukvårdsbindel runt arm eller ben.

 

3: Hela sjukvårdsbindeln ska lindas om och tillsist knytas utan att någon del av bindel sticker ut mer än 10cm ifrån knuten. Detta för att tiden för hel ska balanseras.

 

4: Skadad spelare och sjukvårdare kan bli träffade under sjukvårdsprocessen- detta räknas då som en vanlig träff.

 

5: Skadad spelare får prata igen när sjukvårdsprocessen har börjat, detta räknas ifrån att sjukvårdaren gjort en aktiv handling för att hela, att stå bredvid en skadad spelare räknas inte som en aktiv handling.

 

6: Medspelare får ”dra” en skadad spelare upp till 5m med hjälp av den skadade spelarens egen kraft (handpåläggning), vid mer än 5m avstånd så får inte den skadade spelaren hjälpa till.

 

7: Varje spelare kan endast helas en gång per respawn. DVS. En spelare som blivit träffat och sedan healad har inte möjlighet till heal därefter utan måste återvända till respawn. Efter respawn så har man på nytt möjlighet till 1 heal.

 

8: En helande spelare får inte bruka vapen under healingprocessen. DVS. En helande spelare får avbryta sitt sjukvårdsmoment och bruka vapen, men den skadade spelaren kan inte delta i strid förens sjukvårdsprocessen är avslutad.

Skjutande

Skjutande

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1 Spelare måste hela tiden ha uppsikt över vad man skjuter mot, rensningar bakom hörn eller skydd är inte tillåtet.

2 Spelare får inte skjuta UT genom en öppning som är mindre än 30x20cm (storlek på A4 pappersark).

 2:1 Det är tillåtet att skjuta IN i en öppning som är mindre än 30x20cm detta räknas från 10m.

 

3: ”Pangregel /bangrule”

 3:1 Vid en ”orättvis” överhandssituation på ett avstånd närmare än 3m och innanför vapens säkerhetsavstånd (CQB) så kan spelaren i överhandssituationen applicera ”pangregel”. Där spelaren i stället för att avfyra sitt vapen ropar/säger ”Pang Pang” eller ”Bang Bang” för att inte orsaka mottagande spelare onödig smärta.

 3:2 ”Pangregel” är ingen regel i sig utan det är upp till mottagande spelare om denne vill ta träff på pang/bang.

 

4: Strid i bebyggelse / CQB

 4:1 Endast vapen klassade i CQB1 samt CQB 2 får brukas inomhus i kontakt med andra spelare i samma byggnad eller på marknivå upp till 2.3m

 4:2 Vapen med högre anslagsenergi än CQB1 och CQB2 får brukas av spelare i en byggnad om:

 -Brukaren befinner sig 2.3m över marknivå.

 -Målet befinner sig utanför den byggnad som brukaren befinner sig i.

 -Säkerhetsavståndet följs.

 4:3 Det är inte tillåtet att barrikadera byggnader eller flytta skydd inomhus.

 4:4 Det är inte tillåtet att använda rökutvecklare/rökgranater inomhus eller kastas in i byggnader.

ROLLR & BEFATTNINGAR
TRÄFFTAGANDE
SJUKVÅRDARE
SKJUTANDE
Säkerhetsavstånd

Säkerhetsavstånd

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Nordic Milsim använder sig av 2020-tabellen för att beräkna säkerhetsavstånd och vapenklasser.

Se tabellen här. Nordic Milsim – #2020tabellen

 

2: Chroning sker vid angiven plats och genomförs med spelarens egna kulor. Spelaren genomför chroning med samma kulvikt denne ämnar använda. Chroning mäts i joule.

 

3: Efter genomförd chroning så är det förbjudet att justera vapnet i avseende delar etc. som påverkar anslagsenergin. Vill du justera ditt vapen efter genomförd chroning så måste det chronas på nytt.

 

4: Endast vapen som genomgått en godkänd chroning är tillåtna att spela med.

SÄKERHETSAVSTÅND
Regler Avseende Vapen
Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

Automatkarbin

1: Denna vapenklass kan utföras i klasserna CQB1, CQB2, Assault- Se specifikt säkerhetsavstånd.

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på banan.

3: Vapen i denna klass får endast brukas som halvautomatiska (semi). Halvautomat definieras som 1 kula per tryck på avtryckaren (binära avtryckare är inte tillåtet).

 3:1 Undantag gäller för vapen klassade i CQB1 som får skjuta helautomatiskt

 3:2 Undantag gäller för Gas Blow Back vapen som får skjuta helautomatiskt upp till säkerhetsavstånd för Assault. Detta gäller endast GBB vapen som inte är HPA-konverterade och har en maximal magasinkapacitet på 50 kulor.

 3:3 Max tillåtna RPS (kulor i sekunden): 22.

4: Maxkapacitet på magasin GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

5: Utrustningsrestriktioner till vapenklassen GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

6: Utrustningsrestriktioner till vapenklassen GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

 

Kulspruta

1: Denna vapenklass kan utföras i klassen Support.

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på banan.

3: Vapen i denna klass får brukas som halvautomatiska (semi) samt helautomatiska (auto).

4: Max tillåtna RPS (kulor i sekunden): 22.

5: Magasinkapacitet på magasin GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

6: Restriktioner på utseende och utförande:

 6:1: Ha en minimivikt 4 kg (utan magasin)

7: Utrustningsrestriktioner till vapenklassen GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

 

Skarpkyttevapen

1: Denna vapenklass kan utföras i klassen DMR.

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på banan.

3: Vapen i denna klass får endast brukas som halvautomatiska (semi). Halvautomat definieras som 1 kula per tryck på avtryckaren (binära avtryckare är inte tillåtet).

4: Maxkapacitet på magasin GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

5: Restriktioner på utseende och utförande: GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

6: Utrustningsrestriktioner till vapenklassen GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

 

Prickskyttevapen

1: Denna vapenklass kan utföras i klassen Sniper1 samt Sniper2.

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på banan.

3: Vapen i denna klass får endast brukas som repeter. Repeter definieras som en mantelrörelse per kula skjuten.

4: Maxkapacitet på magasin är max 30 kulor per magasin (lowcap/realcap)

5: Restriktioner på utseende och utförande: GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

6: Utrustningsrestriktioner till vapenklassen GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

 

Pistol/Kulsprutepistol

1: Denna vapenklass kan utföras i klassen CQB1 och CQB2

2: Vapen med en extern luftkälla måste ha en låst regulator för att förhindra justeringar på banan.

3: Vapen i denna klass får endast brukas som halvautomatiska (semi). Halvautomat definieras som 1 kula per tryck på avtryckaren (binära avtryckare är inte tillåtet).

  3:1 Undantag gäller för vapen klassade i CQB1 som får skjuta helautomatiskt

 3:2 Undantag gäller för Gas Blow Back vapen som får skjuta helautomatiskt upp till säkerhetsavstånd för Assault. Detta gäller endast GBB vapen som inte är HPA-konverterade och har en maximal magasinkapacitet på 50 kulor.

 3:3: Max tillåtna RPS (kulor i sekunden): 22.

4: Maxkapacitet på magasin GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

5: Utrustningsrestriktioner till vapenklassen GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

 

Övriga understödsvapen

1: Hagelgevär får skjuta flerskottshagel upp till 12 kulor. Max tillåtna anslagsenergi 1.2J (CQB2), max tillåtna magasinkapacitet: 30 kulor.

2: Granttillsatser är tillåtna.

 2::1 Laddningar utan pryoeffekt med airsoftkulor, säkerhetsavstånd från skytt 10m. Obs. Rikoschetter ifrån dessa räknas. Vid avfyrande skrik granat/grenade för att meddela spelare om att detta gäller.

 2:2: Granater med pyroeffekt har samma regler som för vanliga handhållna granater, säkerhetsavstånd från skytt 10m.

 2:3: Granater med kalk/gummi kan endast verka mot fordon. Säkerhetsavstånd 10m från skytt.

3: övriga vapensystem såsom granatgevär tillhandahålls av arrangör.

 

Ammunition

1: Endast BIO kulor är tillåtna.

2: Endast Airsoftkulor utan metall, keramik är tillåtna.

3: Spelare får ha mig sig så många kulor de vill i fält samt ladda om överallt, vid alla tider.

Magasin

1: Alla spelare får ha med sig så många magasin de vill.

2: Max tillåtna magasinkapacitet:

 2:1: Max tillåtna magasinkapacitet för GBB vapen som brukar helautomat i CBQ2 samt Assault : 50 kulor.

 

Granater

1: Spelaren som kastar granaten ansvarar för att den landar på en säker plats och ett säkert sätt.

2: Spelaren som kastar granaten ansvarar också för att ingen olycka sker i efterhand såsom brand samt städar upp eventuella rester.

3: Granater som kastas ska annonseras innan, ropa ”granat” eller ”grenade” innan granaten lämnar handen.

4: Rikoschetter ifrån granater som skjuter kulor räknas.

5: Granater som avger ljud dödar allt inom en 5m radie alt. Allt inom ett rum. Endast hårda skydd skyddar.

 5:1: Exempel på hårda skydd:

 • Träd

 • Sten

 • Vägg

 • Dörr

 5:2: Exempel på mjuka skydd:

 • Träpall

 • Möbel

 • Buske

6: Kommersiella granater för airsoftbruk är tillåtna och måste följa övriga restriktioner. 

 6:1: Övriga granater måste godkännas av arrangör innan spel.

7: Minor som avger ljud får inte överstiga 120 dB.

Minor

1: Personminor

1:1: Mineringar med personminor får endast göras med kommersiella airsoftminor, personlarm alternativt granater som inte avger ljud starkare än 100dB.

1:2 Personminor slår ut allt inom en 5m radie (inga skydd skyddar)

2: Mineringar med fordonsminor

 2:1: Fordonsminor placeras synligt på en väg.

 2:2: Endast ingenjörer kan desarmera minor genom 3 min handpåläggning.

 2:3: Fordonsminor kan personmineras med personlarm.

 2:4: Fordonsminor tillhandahålls av arrangör.

Kniv/latexvapen

1: Kniv eller andra vassa föremål är tillåtna att bära i sin utrustning.

2: Skarpa knivar eller andra vassa föremål får under inga omständigheter användas, hotas om att användas eller riktas mot med- eller motspelare.

3: Latex- & plastknivar samt andra ”boffervapen” är förbjudna.

Sköldar

1: Sköldar är tillåtna att användas men ska godkännas och markeras av arrangör vid kronografstation.

2: Sköldars minimivikt är 15kg

3: Spelare med sköld får endast bruka vapen i klassen pistol/kulsprutepistol samtidigt som skölden används.

4: Sköldar skyddar mot all verkanskraft för spelare som är direkt bakom skölden (max 2 spelare).

 4:1: Detta förutsätter att det inte finns någon kroppsdel som inte är utanför sköldens skyddande area. Ex. Mot en granat så behöver skölden vara nedsänkt mot marken och spelaren behöver ha hela kroppen bakom skölden i förhållande till granatens nedslagsplats.

 

Laser

1: Inte tillåtet.

Hjälmar & Plattbärare

Hjälmar & Plattbärare

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Hjälmar, plattbärare samt övriga skydd som inte är en sköld ger ingen skyddande effekt mot kulor och annan övrig eldkraft på spelplanen. DÄREMOT;

  1:1: Hjälm av ballistisk typ som väger 1kg (och mer, bortsett ifrån fästa tillägg så som bildförstärkare etc.) ger bärande spelare 1 extra sjukvårdsbindel (möjlighet till en heal extra) samt 5 min extra bleed timer.

  1:2: Kroppsskydd av ballistisk typ som väger 3kg (och mer, bortsett ifrån fästa tillägg så som magasin etc.) ger bärande spelare 1 extra sjukvårdsbindel (möjlighet till en heal extra) samt 5 min extra bleed timer.

  1:3: Spelare som bär både hjälm och kroppsskydd enligt ovan angivna föreskrifter tar del av båda delarnas fördelar. DVS 3st sjukvårdsbindlar, 15 min bleed timer.

VAPENREGLER
HJÄLMAR & PLATTBÄRAR
Uniformer

Uniformer

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

Uniformsrestriktioner GÄLLER EJ för minimilsim & minimilsim+.

UNIFORMER
Fordon

Fordon

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Spelfordon får i regel tas med men måste meddelas till arrangör innan spelet.

 

2: Maximal tillåten hastighet på spelområdet är 30 km/h

 

3: Hastighet ska anpassa väl till given situation samt underlag/terräng.

 

4: Föraren är ansvarig för alla inom fordonet och i 5m radie runt det.

 

5: Alla spelare måste respektera order kring säkerhet ifrån föraren oavsett lagtillhörighet. (ex. ”backa” etc.).

 

6: Motspelare får inte vara närmare än 5m ifrån ett fordon i rörelse.

 

7: All rutor fullt uppe eller fullt nere när fordonet är aktivt i spelet.

 

​8: Fordon med påslagna varningsblinkers räknas som utslaget/off-game och får inte beskjutas

 

9: Vid utslagning av fordon har alla spelare FÖRUTOM föraren en 30 sekunder chans att ta sig ut. Om intet så räknas dessa också som utslagna utan chans till sjukvård. (Föraren räknas alltid som utslagen tillsammans med fordonet, vi reparation så healas också föraren per automatik).

 

10: Utslaget fordon har 15 min frivillig utblödning/bleedout.

FORDON
Indirekt eld

Indirekt eld / Artilleri

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

I spelen så kan lagen få tillgång till indirekt eld (artilleri). Detta kan komma i flera olika utföranden.

 

Granatkastare (GRK): Granatkastaren ger extra eldkraft genom att kunna verka mot specifika områden på kartan, dessa områden markeras genom en röd cirkel med namnet artillery zone X (X utbytt mot en siffra för det specifika beskjutningsområdet).

Granatkastare tillhandahålls av arrangör (genom spelets uppbyggnad), men bemannas och transporteras av spelarna själva.

Ammunitionen till granatkastaren tillhandahålls av arrangör (genom spelets uppbyggnad), men transporteras och används av spelarna själva. Ammunitionen simuleras genom mindre pyro-raketer. (Raketen flyger cirka 30-50m).

Ammunitionen är begränsad!

För att skjuta med granatkastare:

 • Ställ granatgastaren i närheten av den zon du vill beskjuta.

 • Rikta granatkastaren med en vinkel uppåt så att raketen smäller ovan och i zonen du vill beskjuta.

 • Se till att granatkastaren har fritt skottfält snett uppåt.

 • Tänd på raketen och släpp ner den i granatkastarens ”rör”.

 • Ropa högt ”SKOTT KOMMER!”

 • Upprepa för att skjuta totalt TRE skott.

 

Granatkastare får inte beskjuta en zon senare än 30 minuter till att den punkten som ligger i zonen stänger. DVS. Vill du beskjuta zon 1 så får det senast göras 11:00. Annars räknas inte den indirekta elden och får ingen verkan.

Verkan:

Alla spelare som befinner sig i den artilleri-zon som blivit beskjuten räknas som utsatta för indirekt eld. Undantag gäller för spelare som;

 1. Är i skydd innanför en stängd byggnad (inte närmare är 2m från närmaste öppning, fönster etc. Det vill säga, är du innanför en byggnad men står 1,5 m ifrån en öppen dörr eller öppet fönster så räknas du ändå som utsatt för indirekt eld).

 2. Är nedgrävd i en bunker, skyttevärn.

 

Alla spelare som är utsatta för indirekt eld är tillfälligt utslagna, däremot inte träffade.

Tillfälligt utslagna spelare tar på sig träffduk och är tvungna att omgruppera utanför den gröna cirkeln namngiven ”re-group Z X” (X utbytt mot en siffra för det specifika beskjutningsområdet).

 

Omgrupperingen får ske på vilken plats som helst utanför zonen med följande undantag:

 • Det är inte en pågående strid på platsen.

 • Det är inga motståndare vad du kan se närmare än 100m från platsen.

 • Det pågår inga uppdrag närmare än 500m från platsen.

 

Utanför zonen behöver dessa spelare vänta, stillastående, på samma plats under en kort re-spawntid (5 minuter), med träffduk på.

Under omgrupperingsfasen så faller spelarna under samma regler som om de vore träffade. Inte skjuta, inte delge information.

Efter 5 minuter får dessa spelare återgå till spel ifrån den plats där de omgrupperade. Re-spawn räknas som avslutat när du tagit av dig träffduken, tidigast efter 5 minuter.

I händelse av att en motståndare upptäcker dig under din stillastående grupperingsfas så behöver du omgruppera på nytt till en annan plats, med 5 minuters ny re-spawntid, oavsett hur länge du hittills väntat.

Drönare

Drönare

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Certifiering som drönarpilot är lagstadgat krav för att flyga drönare i Sverige.

 

2: Drönares operatör är skyldig att förhålla sig till luftfartsverkets bestämmelser om flygning vid aktuellt tillfälle.

 

3: Drönare fungerar som spaningsmedel.

 

4: Det är absolut förbjudet att skjuta på och/eller mot en drönare, detta gäller oavsett om den är i luften eller inte. Se drönaren som en UAV 5000m upp i luften.

 

5: Drönare kan endast slås ut genom att slå ut operatören.

 

6: Drönare får inte användas av utslagna spelare i ingame-syfte. Du kan alltså fortsätta flyga/filma/återvända drönaren men får inte använda dig av- eller ge andra spelare den information som drönaren ger dig i utslaget läge.

Radio & Kommunikation

Radio & Kommunikation

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Radiokanaler tilldelas av arrangör till respektive event.

 

2: Det är förbjudet att lyssna på en radiokanal tilldelat till en annan fraktion än ens egen.

 

3: Det är tillåtet att använda andra radiokanaler än de som tilldelats.

 3:1: Gäller ej om:

-Radiokanalen tilldelats en annan fraktion.

-Radiokanalen inte är licensfri och öppen att använda för allmänheten.

 

4: Arrangör använder appen Telegram Messenger som plattform för intern kommunikation inom fraktionerna samt tilldela information & uppdrag.

 

5: Telegram Messenger är frivillig för varje spelare att använda.

 

6: Deltagare som väljer att inte använda Telegram Messenger är medvetna om att de inte kommer att kunna ta del av essentiell information och spelupplägg som är menat att påverka deras upplevelse av eventet till det positiva.

Spelrekvisita

Spelrekvisita

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Alla former av spelrekvisita ska behandlas och hanteras med respekt för att inte förstöras.

 

2: Spelare får inte manipulera eller flytta spelrekvisita utan uppmaning av arrangör.

Fångar & Gisslan

Fångar & Gisslan

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Endast spelare med tilldelat ”High Value Target”-kort (HVT-kort) kan tas till fånga.

 

2: Spelare som tilldelats ett HVT-kort måste uppge på frågan att de kan tillfångatas.

 

3: Spelare som tilldelats ett HVT-kort kan alltid neka ett fysiskt tillfångatagande men ses då som tillfångatagna med hela sin roll i tillfångatagandet utfört samt slutfört.

 

4: Spelare med HVT-kort kan välja i att bli visiterade & förhörda fysiskt med chans att hemlighålla materiel och information. Alternativt neka men är då tvungna att ge över all viktig materiell samt information.

 

5: Spelare utan HVT-kort kan och ska varken tas som fånge eller gisslan. Detta är ett

DRÖNARE
RADIO & KOMMUNIKATION
SPELREKVISITA
FÅNGAR & GISSLAN
Sova In Game

Gäller endast spel över nätter

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Nordic Milsim handahåller ytor att slå upp tält i var fraktions basläger.

 

2: Basläger är utanför spel (off-game) mellan 03:00-09.00.

 

3: Det är förbjudet att anfalla ett baslager när det är utanför spel.

 

4: Det är förbjudet att beträda insidan av ett tält eller dylikt som inte tillhör en själv utan godkännande av ägaren.

 

5: Deltagare ansvarar för att själva förhindra stöld av egen egendom.

 

6: Det är förbjudet att skjuta in i eller innanför ett tält eller dylikt som inte är markerat med en In-game skylt. I basläger gäller off-game tider även dessa tält & dylikt.

 

7: Spelare kan slå ut andra spelare som befinner sig i ett tält genom att knacka på tältet och ropa ”utslaget”.

 

8: Det är tillåtet att sova utanför baslägret men omfattas då inte av off-gametiderna.

 

9: Spelare som sover utanför spelområdet ska behandlas med största respekt och omtanke vid eventuell strid.

 

10: Det är inte tillåtet att skjuta på en sovande spelare.

 

11: Tält eller dylikt som befinner sig utanför baslägret omfattas av samma regler som i ett basläger bortsätt ifrån tidsangivelser för off-game.

SOVA IN GAME
Nattregler

Nattregler

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Mellan 19:00-07:00 så gäller nattregler.

 

2: För att delta under nattspel så krävs ficklampa.

3: För att delta under nattspel så får spelare inte agera ensamma. Minst två spelare tillsammans.

4: Under nattregler så får endast vapen i klassen CQB1, CQB2 och Assault användas och endast brukas i halvautomatiskt läge.

 4:1: Undantag gäller för kulsprutor monterade på ett fordon med kraven:

-Kulsprutan ska ha en monterad söklampa.

-Kulsprutan endast skjuter skurar om max 3 sekunder. Eldupphör ska vara minst lika länge som förgående eldgivning.

 

5: Mörkerhjälpmedel såsom bildförstärkare och värmekamera är tillåtet.

 

6: Infraröd laser är inte tillåtet.

 

7: För att markera träff så används en röd blinkande lampa alternativt lägga träffmakeringsduk på egen vit lampa.

NATTREGLER
Alkohol & Droger

Alkohol & Droger

Nordic Milsim | Airsoft | Milsim | SE

1: Alkohol får inte förtäras från samma dag som spelet startar till sluttid för spelet.

 

2: Alla former av olagliga droger och preparat är förbjudna enligt svensk lag. Polis kommer att kontaktas vid misstanke.

ALKOHOL & DROGER
bottom of page