top of page

Spelupplägg Räddningsskolan 30/10

Uppdaterat: 6 okt. 2021


Vill du hellre se video där vi går igenom allt om eventet?
Bakgrund

Spelet följer en konflikt i en fiktiv värld där spelarnas agerande under spelen påverkar storyn för spelet. Fortsättningen följer;


Striderna om Hovland har nu brutit ut till en fullskalig konflikt och även om det politiska läget fortfarande har sin prägel över diskursen så råder det inte längre något hopp i omvärlden om att bevara freden. Världsrådets nitiska möten har varit förgäves och trots påtryckningar mot båda nationer och ekonomiska sanktioner riktade mot Väst så har ingen velat vika sig. Istället har man enligt många experter tryck väst längre ifrån sig när man länge haft ambitionen om att knyta sig nationen närmare, just för att undvika denna typ av händelser.

Kriget bidrar självklart till stora konsekvenser för hela världen och en ekonomisk kris är väntad enligt världsbanken. I allt detta så försöker världsrådet göra ett sista desperat försök att få omvärlden att också se den lilla nationen Hovland med dess folk som har hamnat i mitten av konflikten mellan jättarna, men litet intresse av detta finns i dagsläget. För även om man inte själv behöver rusta för den ekonomiska kris som väntas så är det inte många som vill kasta sig in i kriget mellan stornationerna, politikerna i omvärlden verkar se på och är mer intresserade av att rädda sitt egen skin. Hur länge detta kan pågå vet ingen, men rörande överens är man om att det inte är en framtidsplan. Å andra sidan så är det inte speciellt lockande att vara den nationen som först ställer sig bakom den ena sidan och med det kan anklagas för att skapa ett första världskrig.

Samtidigt rör sig stora trupper i brigadstorlek ifrån båda sidor mot den Hovländska sydkanten som har ett stort strategiskt värde. Striderna om staden Rosersberg kommer av allt att döma att bli hårda och blodiga...Detta behöver du ha gjort innan spelet OBLIGATORISKT

 • Anmälan: Tryck här (Här kan du även se praktisk information, pris tider etc.)

 • Läs eller se video om regler (Vi kommer fråga er om regler vid check-in):

 • Ta med dig en röd och en gul armbindel (oavsett om du har fått en lagplacering)

 • Ta med dig en vit bindel (tyg, gasbinda)

 • Ta med dig träffduk (finns till försäljning)

 • Ladda ner appen Telegram (behövs för kommunikation inom laget och ta del av uppdrag)

 • Ta med dig något att förvara vatten i

 • Ta med dig mat, vi har till försäljning (ingen paus för lunch, vi äter i fält under spel och dina kamrater har inte råd med att du försvinner en timme)

 • Säkerställ att all din utrustning fungerar

VIKTIGT: Kom i tid, vi kommer INTE släppa in spelare efter 09:10 då check-in stängerMedic

 • Sjukvårdare är tillåtet, och alla spelare kan heala en annan spelare.

 • Blir du träffad första gången efter att ha lämnat respawn så har du möjlighet att bli healad.

 • Detta görs genom att en kamrat ger dig en ”fist-bump” varpå du sedan har chansen att knyta ett vitt band runt din hand/arm. När bandet sitter på, säkrat och klart så kan du delta i striden igen.

 • Blir du träffad en andra gång (när du har ett vitt band knutet runt armen) så kan du inte längre bli healad och måste återvända till re-spawn, därefter kan du bli healad på nytt.

Medic-process

 • Du blir träffad- skrik träff klart och tydlig, ta på dig dathrag/träffduk.

 • En kamrat fist-bumpar dig -ta av dig deathrag, då är nu en måltavla återigen (även under tiden du knyter bandet)

 • Knyt bandet runt armen-ordentligt!

 • Du är nu tillbaka i striden.

Vi förser er med vita bindlar i den mån det finns (ta med egen säkerhets skull). 1 per person så tappa det inte, då du inte kan bli healad utan detta.


LEGEND (teckenförklaring karta)

 • Grön streckat område: Safezone, skyddsglasögon ska fortfarande bäras men inget skjutande av vapen

 • Gul sköld: Gul main respawn

 • Röd sköld: Röd main respawn

 • Vit cirkel med blå siffra: Kontrollpunkt

 • Röd siffra: UPK punkt

 • Vitt streck: Höjdkurva

 • Orange cirkel: I markerat område är förbjudet att använda öppen låga/pyroteknik


Karta tilldelas vid Check-in (ta gärna med egen plastficka)


Main mission

Kontrollpunkter

 • På kartan finns det 4 punkter utmarkerade, dessa är strategiskt viktiga punkter för att ta kontroll över området. På dessa punkter ligger det en låda med en GUL respektive en RÖD knapp på. Tag överpunkten, tryck på den knappen vars lagfärg du tillhör och en timer kommer starta. 1 minut= 1 poäng


 • Punkterna kommer att stängas vid angivna klockslag, den som kontrollerar punkten vid nedstängning tilldelas 100 extra poäng + att platsen blir en permanent respawn-punkt för ditt lag.Stängning


Kontrollpunkt 1 - 12:00


Kontrollpunkt 2 - 13:00


Kontrollpunkt 3 - 14:00


Kontrollpunkt 4 - 15:00


Side missions

 • Under spelet kommer uppdrag att tilldelas ifrån spelledning.

 • Varje uppdrag är värt 300p vid godkänt genomförande (lika mycket som att hålla en punkt i 5h)

 • Uppdragen kommer att delas ut via appen ”Telegram”, ni får kanal vid incheck.


Respawn

Main respawn: Direkt- ta dig till platsen, när du nått denna så kan du återgå till striden direkt.

Kontrollpunkt stängd av ditt lag: Direkt- ta dig till platsen, när du nått denna så kan du återgå till striden direkt.

Mobil respawn: 5-5- 5 minuter i respawn alternativt om ni blir 5 spelare eller fler som ska respawna, då kan alla gå ut samtidigt (så fort ni blivit 5 eller fler oavsett tid kvar)


Mobil respawn

Varje lag kommer att tilldelas en mobil respawn att sätta upp.

Mobil respawn kan endast sättas upp på utmarkerade UPK punkter på kartan med undantag av följande: 1,4,5,7,8,15,16,17 (som inte är godkända).

Innan mobil respawn kan användas så måste den godkännas av spelledning genom Telegram.


Process:

 • Välj en UPK punkt som är godkänd.

 • Ta er till platsen

 • Meddela via telegram att mobil respawn är på UPK: X och redo att byggas

 • Ni får godkännande av spelledning

 • Ni bygger mobil respawn

 • Ni meddelar att respawn byggd via telegram

 • Mobil respawn kan nu användas för alla i ditt lag

För godkänt byggande av mobil respawn så tilldelas laget 15p


Poäng för byggande av mobil respawn tilldelas endast första gången den sätts upp samt om det sätts upp på nytt efter att ha blivit eliminerad. Laget får alltså inte nya poäng om respawn bara byter plats utan att ha blivit eliminerad av motståndaren, men det är tillåtet att byta plats på mobil respawn utan att motståndaren lyckats eliminera den.


Eliminering av mobil respawn

Mobil respawn kan elimineras av motståndare. För att eliminera motståndarens mobila respawn så gör följande.

 • Deaktivera lamppucken

 • Meddela via telegram att motståndares mobila respawn är eliminerad. Meddelandet ska innehålla följande: Plats (UPK) samt bild på deaktiverad lampa.

Lag som eliminerar motståndares mobila respawn tilldelas 50p


Har ditt lags mobila respawn eliminerats så behöver den hämtas och tas till egen main respawn innan den kan tas ut igen och användas på nytt. Detta kan göras av utslagna spelare (med träffduk).


Radiokanaler


GUL


PMR

• Kanal 1 – 446,00625 MHz.

• Kanal 2 – 446,01875 MHz.

• Kanal 3 – 446,03125 MHz.

• Kanal 4 – 446,04375 MHz.


JAKT

• Jakt 1 – 155.425

• Jakt 2 – 155.475

• Jakt 4 – 155.525


RÖD


PMR

• Kanal 5 – 446,05625 MHz.

• Kanal 6 – 446,06875 MHz.

• Kanal 7 – 446,08125 MHz.

• Kanal 8 – 446,09375 MHz.


JAKT

• Jakt 5 – 156.000

• Jakt 6 – 155.400

• Jakt 7 – 155.450SPELLEDNING

Tel. 0708780439

PMR

• Kanal 11 – 446,13125 MHz.

631 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page