top of page
banner7.jpg

DUTY CALLS

FRAKTIONER

"When surrounded by war, one must eventually choose a side"

FRAKTIONER

Fästpunkt 1
spooky-dark-forest-with-sunbeams-2022-03-04-06-05-42-utc.jpg
Nordic Milsim | SE | NORAT

VS

Nordic Milsim | SE | Algona
Nordic Milsim | SE | NORAT
Nordic Milsim NORAT SF Multicam Airsoft Milsim

NORAT

NORDIC ALLIANCE TREATY

Nordic Milsim NORAT Fighter M81 Airsoft Milsim

NORAT har länge setts som världens mäktigaste militärallians där teknologiska framsteg har gett alliansen stora övertag i form av framförallt radarsystem men även allmän vapenutveckling- från finkalibriga vapen till stridsfordon.

I takt med både det teknologiska och det ekonomiska övertaget gentemot resterande del av världen så har alliansen stått för medparten av de internationella fredsbevarande insatserna. 

Genom åren har dock en stark, nästan nationalistisk, känsla av tillhörighet till den norra delen av världen vuxit sig allt starkare och alliansen bytte för 50 år sedan till en gemensam symbol för alla militära styrkor inom alliansen: ett varghuvud som ska symbolisera den nordiska styrkan.

Medlemsländerna har samtidigt haft stark tilltro till demokrati och det egna politiska systemet av en fri marknad där framförallt frihet har varit det starkaste ledordet..

Motto: Libertas vincit malum

NORAT TILLÅTNA CAMOFLAUGETYPER

M81
AOR-1
AOR-2
Desert Night
MARPAT
MultiCam TROPIC
MultiCam ARID
French CCE
British DPM
German Flecktarn
Danish M84
Finnish M05
Swedish M90
Norwegian M98
Belgian Jigsaw
Canadian CADPAT
Pencott Greenzone

TILLÅTEN CAMOFLAUGETYP FÖR ALLA

MultiCam (orginal)
aLGONAlOGGO.jpg

ALGONA

ALGONA UNION

Nordic Milsim Angola SF Multicam Airsoft Milsim
Nordic Milsim Angola Fighter Partizan Berzerka Airsoft

Den Algonianska unionen har haft en utveckling likt en bergochdalbana med många inhemska problem där revolutionsförsök stundtals uppkommit, men samtidigt snabbt slagits ned. Den egna underrättelsetjänsten har varit effektiva i att hitta utländska agenter som gång på gång visat sig vara involverade i att skapa dessa olägligheter.

I takt med de utländska framgångarna i att skapa nationella problem så har även ekonomin drabbats hårt i perioder vilket katalyserat svårigheterna vidare, samtidigt som den militära förmågan genom tiden blivit  försvagad.

 

Som en gåva från ovan så lyckades algonianska forskare uppfinna ett sätt att utvinna och förvara solenergi i helt nya proportioner. En liten energiupptagare kunde nu på 24h lagra den energi som behövs för att ge strömkraft till en mindre stad i en månad, allt detta i storleken av ett medelstort batteri.

Detta kom att ta tillbaka Algonianska unionen till en superkraft samtidigt som ekonomin blomstrade på nytt. Den algonianska ledningen tog därför tillfället i akt att på nytt utrusta och utbilda sin militära förmåga. Ingen ska någonsin få trampa på den södra makten ostraffat igen.

Motto: Dives pauper est

ALGONA TILLÅTNA CAMOFLAUGETYPER

Digiflora / EMR
Flora
SS-Leto
Skol/Izlom
A-TACS
A-TACS iX
SloCam
Ranger Green
Olive Drab
Berezka
Dubuk
93 Pantera
Mapa

TILLÅTEN CAMOFLAUGETYP FÖR ALLA

MultiCam (original)
bottom of page