top of page
20220405_191205.png

OM

RADARHÖJDEN

BAKGRUND

Efter att ha organiserat flera mindre event med milsim karaktär så spelades det första större spelet i början av Mars 2023. Ett fullbokat event på 60 spelare där varje sida slogs om att i slutändan stå som segrare för Radarhöjden "Ekon från främmande makt". Spelet blev en succsé och nu är Open Milsim i samarbete med Nordic Milsim stolta över att presentera den andra delen i serien om Radarhöjden redan samma år! 

Fästpunkt 1
DSCF0857_edited.png

SPELIDÉ

Milsimspelen i serien om Radarhöjden strävar efter att ge alla deltagare en upplevelse utöver det vanliga. Spelen präglas starkt av realism där samarbete, pannben och taktik är avgörande för att varje spelare ska lyckas.
 

Spelen erbjuder en mängd olika typer av rekvisita som har en direkt påverkan på spelet. Detta kombineras också med uppdrag att lösa, utan att spelet styrs av en arrangör. Du som spelare har allt inflytande över hur spelet utvecklas, men också  vilken riktning kommande event tar utifrån det som tidigare hänt.

UPPDRAG

Precis som det finns olika typer av spelare så finns det också olika viljor och preferenser i vad spelare som deltar på större Milsim event vill få ut av sitt spel, och vilken typ av upplevelse man vill ha. Vi ser att andra arrangörer försöker lösa detta genom att erbjuda deltagare möjligheten att välja olika typer av enheter att porträttera under spelets gång. Enheter som har olika krav och olika spelbilder än varandra. Från fokus på mer fysiskt och psykologiskt ansträngande uppgifter, till att bara komma ut och skjuta plast på motståndare. Problemet med att ruta in anmälan i olika enheter är att det utgår ifrån arrangörens perspektiv och tanke om enheten. Detta gör att det är svårt att sammanlänka det med spelares egna uppfattning och tolkning av enheten. Samtidigt som att det inte är speciellt anpassningsbart under spelet. Detta skapar i sin tur både  frustration för dessa spelare, och de spelare som anmält sig till samma enhet men med en helt annan uppfattning.

Snarare än att forcera dessa olika viljor in i ett och samma lag med samma premisser, så bygger vi spelet på ett annat sätt. Vår lösning är uppdrag att lösa under hela eventet. Uppdragen är i sin tur rangordnade i fyra olika kategorier av fysisk och psykisk ansträngning. Det gör det både möjligt för spelare att anpassa eventets innehåll efter egna preferenser, att förändra innehållet efter dagsform, samtidigt som det skapar  möjligheten för befälhavaren att taktiskt fördela uppdrag till de grupper under dennes befäl som är bäst lämpade för uppgiften. Detta gör vi för att skapa bättre samarbete inom given fraktion och med det också bygga varje sida starkare utifrån vad varje spelares vilja, men också vad varje grupp är duktig på.

En grupp som vill utmana sig fysiskt och taktiskt har möjligheten att välja detta genom att välja den typen av uppdrag, medens en grupp som för stunden är mer inriktad på strid kan välja detta vid givet tillfälle. Allt detta utan att det medför inverkan på andra spelares vilja och preferens.

Kategorierna följer MilQuest indelning i färg, vilket gör att du också kan träna inför eventet utifrån MilQuest egna träningsprogram för respektive färg.

KATEGORIER

Vad förväntas av dig:

Ingenting. Kom som du är, spela efter bästa förmåga och ha kul. Stanna när du är trött och vila så mycket du behöver.

 

Exempel på uppdrag:

Fånga en flagga, bevaka en vägövergång, råna en bank eller leda ett överfall.

white_diff.png

ANVÄNDS EJ

blue_diff.png

Vad förväntas av dig:

Du förväntas följa order. Du är vanligtvis en del av en större enhet som fungerar som en viktig kugge i en större offensiv eller plan. Du får jobbet gjort, oavsett väderförhållanden eller tillfälligt obehag.

 

Exempel på uppdrag:

Anfall en stark punkt tillsammans med en annan grupp, bevaka ett föremål, svep ett område och rensa på fiender..

green_diff.png

Vad förväntas av dig:

Du förväntas lösa uppdrag med hög precision. Du opererar vanligtvis utan stöd, djupt bakom fiendens linjer och slår bara mot ett specifikt mål när tiden är rätt.

Exempel på uppdrag:

Sabotage, spaning, VIP-eliminering eller extraktion, störstrid & eldöverfall..

red_diff.png

Vad förväntas av dig:

Du förväntas lösa uppdrag med hög precision som kräver speciell planering och specialutrustning. Uppdragets karaktär är vanligtvis okonventionell eller mycket komplex.

 

Exempel på uppdrag:

Simma till en ö på natten medan du jagas av fienden. Klättra eller repellera ner från ett berg. Ligg vid en observationsplats en hel natt i iskall kyla eller i ett träsk omgivet av myggor..

DSC07730-PhotoRoom (1)_edited_edited.png

KONTROLLPUNKTER

Under flera event så kommer användandet av kontrollpunkter att genomföras. Kontrollpunkterna fungerar som fästespunkter för fraktionerna på spelfältet. Kontrollpunkter bidrar genom att fungera som försörjningsplatser för den fraktion som kontrollerar dem, samtidigt som det ger en överblick av hur fronten ligger.

20220405_191205 (1).png

REKVISITA

För att ge eventen mer djup så används varierad rekvisita. Vi ser detta som grundläggande för att ge deltagarna i eventet en häftigare upplevelse.

All rekvisita är realistiskt utformad, fyller en funktion och kan oftast användas i spelet. Vi älskar saker som låter boom!

LAGBINDLAR

I dessa spel så finns det inga krav på att spelare använder armbindlar eller dylikt, syftandes till att visa lagtillhörighet. En spelare på ett spaningsuppdrag ska kunna förlita sig på sitt kamouflagesystem utan att begränsas i tvånget av att använda en bindel i en uttåtstickande färg.

 

Hur kan spelare då identifiera vän från fiende?

Vi begränsar istället vapentyper och kamouflagetyp, något vi ser som mer realistiskt. Däremot så är modern taktisk utrustning väldigt lik på de båda fraktionerna, samtidigt som mycket av utrustningen är precis densamma, som användandet av MultiCam. Vi ser det som en del av verkligheten och därmed också en del av spelet. Det är alltså något som varje spelare behöver beakta i sitt val av utrustning, hur man kommunicerar och håller samband med egna styrkor. Samtidigt så finns det ingenting som hindrar spelare från att använda ett eget identifieringssystem, så som bindlar, under eventet eller delar av eventet. Exempelvis inför ett större anfall.

bottom of page