top of page
Nordic Milsim | SE

OM

NM MILSIM

BAKGRUND

Nordic Milsim är en ny svensk aktör när det kommer till större milsimspel. Med det sagt så betyder det inte att vi saknar erfarenhet. Tillsammans så har vi arrangerat milsim-event i mindre skala sedan 2017 med hög kvalité. Efter att ha provat olika koncept, spelidéer mm. så är vi nu redo att ta nästa steg med längre, intensivare och mer effektfulla event, sådana event som vi själva önskade att vi kunde delta i.

Fästpunkt 1
New Project (1)_edited.jpg

SPELIDÉ

Nordic Milsim strävar efter att bli bäst på milsim i  norra Europa. För att nå dit så tror vi starkt på att göra event som skapar minnen för livet. För att uppnå detta så spelar detaljer stor roll. Fraktioner ska vara tydliga samtidigt som de inte får utesluta för många spelare. Eventen ska vara vänliga för spelare med begränsad erfarenhet i delta i, men samtidigt inte anses vara tråkiga eller lätta för mer erfarna spelare.  Regler ska vara tydliga och allomfattande. Det ska vara enkelt att delta, från att ta sig till eventet, närvara till att ta sig hem. Viktigast av allt så ska eventet ge dig som spelare en unik upplevelse utöver det vanliga.

Vi förstår att milsim aldrig kommer att bli helt verklighetstrogna, dels pågrund av begränsningar i airsoft vapen men också för att det aldrig får bli farligt för de som deltar i eventet. Däremot så kan strävar vi efter att få en häftig spelupplevelse med militära inslag. Där lagarbete och verkan inom gruppen kan komma verkligenheten nära.

UPPDRAG

Precis som det finns olika typer av spelare så finns det också olika viljor och preferenser i vad spelare som deltar på större Milsim event vill få ut av sitt spel, och vilken typ av upplevelse man vill ha. Vi ser att andra arrangörer försöker lösa detta genom att erbjuda deltagare att välja olika typer av enheter att porträttera under spelets gång. Enheter med olika krav och olika spelbilder än varandra. Från fokus på mer fysiskt och psykologiskt ansträngande uppgifter till att bara komma ut och skjuta plast på motståndare. Problemet med att ruta in anmälan i olika enheter, så som vi ser det, är att det utgår ifrån arrangörens perspektiv och tanke om enheten. Detta gör att det är svårt att sammanlänka det men individuella spelares uppfattning och tolkning av enheten. Samtidigt som att det inte är speciellt anpassningsbart under spelet, vilket i sin tur både skapar frustration för dessa spelare och de spelare som anmält sig till samma enhet med en helt annan uppfattning.

Snarare än att forcera dessa olika viljor in i ett och samma lag med samma premisser så bygger vi spelet på ett annat sätt. Vår lösning är uppdrag att lösa under hela eventet. Uppdragen är i sin tur rangordnade under fem olika kategorier där alla kategorier ger en pusselbit i bilden av uppdragets karaktär och utformning. Det gör det både möjligt för spelare att anpassa eventets innehåll efter egna preferenser, att förändra innehållet efter dagsform och stridsvärde inom gruppen man verkar inom och samtidigt möjligheten för befälhavaren att taktiskt fördela uppdrag till de grupper under dennes befäl som är bäst lämpade för uppgiften. Detta gör vi för att skapa bättre samarbete inom given fraktion och med det också bygga varje sida starkare utifrån vad varje spelare vilja men också vad given grupp är duktig på.

En grupp som vill utmana sig fysiskt och taktiskt har möjligheten att välja detta genom att välja den typen av uppdrag, medens en grupp som för stunden är mer inriktad på strid kan välja detta vid givet tillfälle. Allt detta utan att det medför inverkan på den andre gruppens vilja och preferens.

KATEGORIER
Varje kategori rangordnas från 1-5 stjärnor, där fler stjärnor indikerar en mer utmanande uppgift

416+HIB2BCL._AC_-PhotoRoom.png

FYSIKT

Denna kategori markerar uppdragets krav och innehåll avseende fysisk ansträngning. Denna kategori kommer även definerars med MilQuest rangordningssytem blå, grön, röd.

416+HIB2BCL._AC_-PhotoRoom.png

PSYKISKT

Denna kategori markerar uppdragets krav och innehåll avseende psykisk ansträngning.

416+HIB2BCL._AC_-PhotoRoom.png

TAKTISKT

Denna kategori markerar uppdragets krav och innehåll avseende taktisk förmåga.

416+HIB2BCL._AC_-PhotoRoom.png

UTRUSTNING

Denna kategori markerar uppdragets krav på speciell utrustning. Detta specificeras vidare i uppdragsbeskrivningen.

416+HIB2BCL._AC_-PhotoRoom.png

TID

Denna kategori markerar uppdragets påfrestning avseende tid att lösa uppgiften.

DSC07730-PhotoRoom (1)_edited_edited.png

KONTROLLPUNKTER

Under flera event så kommer användandet av kontrollpunkter att genomföras. Kontrollpunkterna fungerar som fästespunkter för fraktionerna på spelfältet. Kontrollpunkter bidrar genom att fungera som försörjningsplatser för den fraktion som kontrolerar dem.

REKVISITA

För att ge eventen mer djup så används varierad rekvisita. Vi ser detta som grundläggande för att ge deltagarna i eventet en häftigare upplevelse.

bottom of page